Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

De activiteit dient niet in strijd te zijn met de doelstelling van de stichting ‘Het Klaverblad’. Tevens dient de huurder te voldoen aan een aantal huisregels. Deze zaken worden hieronder beschreven.

Verplichtingen van de huurder

De huurder zorgt er voor:

  • dat er in het centrum niet gerookt wordt;
  • dat er geen overlast voor de omgeving is;
  • dat auto’s en geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen plaatsen;
  • dat de ruimte weer in de oorspronkelijke staat wordt achtergelaten.

Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder zorgt er voor:

  • dat de afgesproken zaken klaar staan;
  • dat het bijgebouw op de afgesproken tijd open is;
  • dat de zaal schoon opgeleverd wordt;
  • dat er tijdig een nota verstuurd wordt.

 Aansprakelijkheid en verzekeringen

Huurder verplicht zich om het gehuurde te bezigen als een goed huisvader in de zin van artikel 1596 BW. Huurder is aansprakelijk voor de door zijn toedoen aan het onroerend goed toegebrachte schade, alsmede voor schade welke door toedoen van degenen die met toestemming van huurder zich in het gehuurde bevinden, wordt toegebracht.

Het gebruik van Molenloods 4 en de molen Het Klaverblad is voor eigen risico. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid wegens (letsel)schade ter zake. Voorts aanvaardt verhuurder geen aansprakelijkheid voor in eventueel in Molenloods 4 gepleegde diefstal. Verhuurder verklaart dat het gehuurde door hem is verzekerd tegen brandschade en dergelijke.
Bij overtreding van deze regels wordt de huurder voor 5 jaar uitgesloten van huur of gebruik.

Exclusief beschikbaar

Mogelijk voor catering en/of groene activiteiten

Goede prijs/kwaliteit verhouding

Landelijk

Aan het water