Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden informatie over de mogelijkheden van www.molenloods4.nl te verstrekken. Molenloods 4 heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streven ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie.

 

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Molenloods 4. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopie├źn maken voor eigen gebruik. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het verveelvoudigen van (een deel van) deze website, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Molenloods 4.

 

Molenloods 4 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bezoekers van de website hebben geleden door het consulteren of gebruiken van de site en de erin opgenomen informatie. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse versie is de rechtsgeldige versie.